Utlysning av Rosén von Rosensteins medalj

Publicerad
2023-06-09 10:44:11
Uppdaterad
2023-06-09 10:44:20
Skribent
webmaster

Ni har nu möjlighet att nominera kandidater inför utnämning av Rosén von Rosensteins minnesfond.

Deadline: 30 september 2023

För mer information och kontaktuppgifter, klicka här