Medlem

Kriterier för medlemskap

  • Medlem i BLF
  • Specialist i barn och ungdomsmedicin
  • Professor i pediatrik eller närliggande forskningsområde
  • Aktivt verksam vid en barnklinik

Intresserad av att bli medlem? Skicka ett mail till vetenskap@barnlakarforeningen.se
med följande information:

  • Namn
  • Akademisk titel
  • Arbetsplats (Universitet och barnklinik)
  • E-mailadress
  • Mobilnummer
  • Ämne inom barnmedicin

Meddela även om du godkänner att ditt namn och de uppgifter som du angett läggs på hemsidan tillgängligt bakom ett lösenordsskydd


access_time 2022-12-12 09:37:43

announcement Nyheter

event Kalender