Om

Professorskollegiets huvudsakliga uppgifter:

  • Verka för samordning och stöd för pediatrisk forskning och forskarutbildning i Sverige
  • Verka för en god och rimligt likartad grundutbildning i pediatrik på studentnivå över landet
  • Bistå i frågor som rör utformning av specialistutbildningen i barn och ungdomsmedicin
  • Bistå med synpunkter vid framtagande av medicinska riktlinjer i föreningens regi
  • Bistå vid bedömning av ansökningar om priser och stipendier
  • Bistå med synpunkter i frågor där styrelsen fungerar som remissinstans
  • Bistå styrelsen i strategifrågor av övergripande karaktär

access_time 2022-09-30 17:02:28

announcement Nyheter

event Kalender